Tarihte Bugün

(17 MART 1981) “SERVET-İ FÜNUN” DERGİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI.

Türk edebiyatında, bir edebi topluluğun oluşmasına ortam hazırlayan ve bu topluluğa adını veren ilk dergi Servet-i Fünûn‘dur. Servet-i Fünun topluluğundan (1896-1901) başka, Fecr-i Âtî (1909), Şairler Derneği (1917) ve Yedi Meşale (1928) topluluklarının yayın organı da olan dergi, Türk basının en uzun ömürlü süreli yayınlarından biridir. Edebiyatımızda ve basın tarihimizde pek çok “ilk“te Servet-i FünûnContinue reading

MAKALELER

KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN VE DEVLET ANLAYIŞI

Osmanlı Devleti’nde din ve devlet ilişkisi devletin konumu,gücü,idari yapısı ve aynı zamanda çevresinde gelişen olaylarla bağlantısı olarak bir gelişme ve değişme göstermemiş ,ama özündeki temel esası Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadar devam ettirmiştir.Ancak devlet merkezileştikçe kendini ve politikalarını halkına izah etmekte güçlük çekmiştir .Bir merkez ve çevre sorunu olarak “din ve devlet ilişkisi”de çeşitli aşamalardan ve safhalardanContinue reading

MAKALELER

TANRIM BİZİ TÜRKLERDEN KORU!

  (Leyla COŞAN, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2012) Dua, her toplumda insanı Tanrı’ya yaklaştıran manevi bir güç, iradeyi sağlamlaştıran görünmez bir kuvvet olagelmiştir. İnsanın Tanrı’ya dua etmek için özel bir merasime gerek olmadığı gibi, her an dua etmesi olasıdır. Ayrıca olumlu ya da olumsuz her duygu halinde yakarışta bulunması da mümkündür. Kişisel dualardan ziyade toplumun bütününüContinue reading

MAKALELER

TALAS SAVAŞI VE SONUÇLARI

ÖZET Talaş Savaşı Türk Tarihi bakımından ayrı bir yer tuttuğu gibi Kırgızistan tarihi bakımından da ayrıca bir önem taşımaktadır. Çünkü bu savaş bugünkü Kırgızistan ve Kazakistan topraklarında gerçekleşmesi ayrıca bir özellik taşır. Aslında 751 yılın da gerçekleşen savaş bu topraklarda yapılan ikinci bir savaştır. Talas Savaşı tarihçiler tarafından çok önemli olarak kabul edilse de çokContinue reading

Tarihte Bugün

28 ŞUBAT 1856 ISLAHAT FERMANI İLAN EDİLDİ

1. Hazırlanışı Islahat Fermanı, Kırım Harbinin son yıllarında hazırlanarak Paris Andlaşmasının  imzalanmasından altı hafta önce, 28 Şubat 1856’da Bâb-ı Âlî’de bütün bakanlar, yüksek memurlar, şeyhülislâm, patrikler, hahambaşı ve cemaat ileri gelenleri önünde okunarak ilân edildi ve Paris Andlaşmasını hazırlayan devletlere bildirildi. Kitaplarda Islahat Fermanının “dış baskı” sonucu çıkarıldığının yazılması âdettir. Kırım Harbinde, İngiltere, Fransa ve Avusturya OsmanlıContinue reading

Tarihte Bugün

26 ŞUBAT 1992 HOCALI KATLİAMI

Kadın çocuk demeden katledilen yüzlerce insan… 27 yıl önce bugün 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı katliamı yaşandı. Hocalı katliamı için zehirli top mermisi Ermeni güçleri, birçok kişiye ağır işkencelerde bulundu. Çocuk, kadın fark etmeden gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi Hocalı Katliamı’nın 27. yılı geldi. Acı katiam insanlık dramı olarak anılıyor. İnsanlık dramı olarak görülenContinue reading

Tarihte Bugün

23 ŞUBAT 1957 KÜBA’DA FİDEL CASTRO ÖNDERLİĞİNDE GERİLLA SAVAŞI BAŞLADI.

FİDEL CASTRO Fidel Castro 13 Ağustos 1926 yılında Küba’nın Mayari şehrinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini hristiyan katolik okullarında tamamladı. 1945 yılında Havana Üniversitesi’ne girdi. Bu dönemde hukuk alanına yönelerek, Küba hükümetine karşı farklı gruplar içerisinde bulundu. İktidar’da bulunan Flugencio Batista ülkeyi sıkı yönetimle idare etmekteydi. Fidel Castro mevcut hükümeti devirmek için yaklaşık 200 kişilik birContinue reading

Tarihte Bugün

19 ŞUBAT 1451 FATİH SULTAN MEHMED II.KEZ TAHTA ÇIKTI.

Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad’ın 3 Şubat’ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı. 1342 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu‘nda dünyaya gelmesiyle bilenen Fatih Sultan Mehmet’in babası İkinci Murat‘tır.Fatih Sultan Mehmet, iki ağabeyinin vefatının üzerine tahtın varisi durumuna geldi.İlk kez babası İkinci Murat’ın tahttan çekilmesi üzerine, ikincisinde İkinci Murat’ın vefatı olmak üzere iki kez tahtta çıktı.19 Şubat 1451’de Edirne‘de tahttaContinue reading

Kitap Tavsiyeleri

Ortaçağ’dan Mitolojik Öyküler

Çok güzel hikayeler var içerisinde. Akademik kitap okuduktan sonra ara verip, bu tür Mitolojik hikayeler okursanız hem kafanız rahatlar hem de birbirinden ilginç ve güzel hikayeler ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Öğretmen arkadaşlara önemle tavsiye edilir. Çocukların motivasyonu azaldığı vakit ders esnasında bu güzel hikayelerden herhangi birini anlatarak, dağılan dikkati tekrar toplayabilirsiniz.