Kitap Tavsiyeleri 2

 • Alexander Rabinowitch – Devrime Doğru & Petrograd Bolşevikleri ve 1917 Temmuz Ayaklanması
 • Alexander Rabinowitch –  Bolşevikler İktidara Geliyor Petrograd’da 1917 Devrimi
 • Alexander Rabinowitch – Bolşevikler İktidarda Petrograd’ da Sovyet Yönetiminin İlk Yılı
 • Edward J. Erickson  – Gelibolu Osmanlı Harekatı
 • Edward J. Erickson – Büyük Hezimet Balkan Harpleri’nde Osmanlı Ordusu
 • Edward J. Erickson – Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı / Dünya Savaş Tarihi 4
 • Edward J. Erickson – Osmanlı Askeri Tarihi
 • Edward J. Erickson – Osmanlılar ve Ermeniler Bir İsyan ve Karşı Harekatın Tarihi
 • Edward J. Erickson – Gelibolu Osmanlı Harekatı
 • General Heinz Guderian – Bir Askerin Anıları
 • Sun Tzu – Savaş Sanatı
 • Kuter Çelen – Rommel Çöl Tilkisi
 • Viktor Nekrasov – Stalingrad Sperlerinde
 • Georgiy K. Jukov – Kitle Savaşının Ustası Mareşal Jukov
 • Grigoriy Baklanov –  Alman Taaruzunda Temmuz 1941 Rusyası
 • General Hans Speidel – Normandiya Çıkarmasının Perde Arkası
 • Kuter Çelen – Hitler’in Doğu Seferi
 • Erich Ludendorff – Savaş Yönetimi ve Siyaset
 • Erich Ludendorff – Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım
 •  Yuri Bonderev Son Yaylım Ateşi
 • Henrik Eberle Hitler Kitabı
 • Tuncay Yılmazer Kuşatma ve Esaretin Adı Kutulamare Esir Bir İngiliz Subayının Anıları
 • Tuncay Yılmazer Çanakkale Kara Muharebeleri / Alçıtepe’den Anafartalar’a
 • Jonathan Steinberg Bismarck
 • Chris Mcnab Hitler’in Ordusu Nazi Savaş Makinesinin Tarihi (1939-45)
 • Sina Akşin 100. Yılında Jön Türk Devrimi
 • Sina Akşin Jön Türkler ve İttihat ve Terrakki
 • Sina Akşin Kısa 20. Yüzyıl Tarihi
 • Klaus Wolff Gelibolu 1915 Birinci Dünya Harbi’nde Alman-Türk Askeri İttifakı
 • H. B. Liddel Hart  Birinci Dünya Savaşı Tarihi
 • H. B. Liddel Hart İkinci Dünya Savaşı Tarihi
 • H. B. Liddel Hart Hitler’in Generalleri Konuşuyor Alman Generallerinin Gözüyle Zaferlerin ve Yenilgilerin Nedenleri 2 cilt
 • Lawrence Freedman  Strateji
 • Kazım Karabekir  İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Kazım Karabekir Edirne Hatıraları
 • Kazım Karabekir İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkanı
 • Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz
 • Kazım Karabekir Hayatım
 • Niall Ferguson Hazin Savaş (1914 – 1918)
 • Niall Ferguson İmparatorluk Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi
 • Antony Beevor  Stalingrad
 • Antony Beevor Savaşta Bir Yazar Vasili Grossman Kızıl Ordu’yla 1941-1945
 • Antony Beevor Berlin’in Düşüşü 1945
 • Ahmet İzzet Paşa Feryadım I-II
 • William Weir Savaşları Değiştiren 50 Silah
 • William Weir Dünyayı Değiştiren 50 Savaş
 • Murat Bardakçı Naciyem, Ruhum, Efendim…
 • Murat Bardakçı Yıkılış ve Kuruluş Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Belgeleri
 • Murat Bardakçı Mahmud Şevket Paşa’nın Sadaret Günlüğü
 • Murat Bardakçı Hafız Hakkı Paşa’nın Sarıkamış Günlüğü
 • Murat Bardakçı İttihadçı’nın Sandığı
 • Murat Bardakçı Enver
 • Murat Bardakçı Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi
 • Murat Bardakçı Şahbaba
 • Ernie Trory Almanya’da Sosyalizm Alman Demokratik Cumhuriyetinin Kısa Tarihi
 • Prof. Dr. Justin McCarthy Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 – 1922)
 • General G.S. Patton Gelibolu Savunması Bir Karargah Çalışması
 • Kont Galeazzo Ciano Savaş Günlükleri (1939-1943)
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Türk-Amerikan İlişkileri 1919-1997
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Türk Dış Politikası Tarihi
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914)
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları
 • Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Türk Siyasi Tarihi
 • Theodor Plievier Hitler’in Moskova Seferi
 • Gn. Sergey Matveeviç Stemenko Rus Genelkurmay Başkanlığı Karargahı İkinci Dünya Harbinde
 • Jane Caplan Hitler Almanyası 1933-1945
 •  Erich Maria Remarque  Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
 • Ahmet Tetik Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi Cilt 1:1914-1916
 • Ahmet Tetik Teşkilat-ı Mahsusa Tarihi Cilt 2: 1917 Umur-ı Şarkiyye Dairesi
 • Ahmet Tetik  Kızılay ve Kızılhaç Belgeleriyle Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları (1911-1921)
 • Fevzi Çakmak Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik?
 • Masayuki Yamauchi Hoşnut Olamamış Adam: Enver Paşa
 • Marcel Liebman Rus Devrimi Bolşevik Zaferinin Kökenleri, Aşamaları ve Anlamı
 • Mahmud Muhtar Paşa Rumeli’yi Neden Kaybettik
 • Sempozyum bildirileri İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu Bildiriler (3 Cilt Takım)
 • Stanford J. Shaw Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş
 • Dr. İsmet Görgülü On Yıllık Harbin Kadrosu (1912-1922)
 • Eric J. Hobsbawm Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı
 • Eric J. Hobsbawm Sanayi Ve İmparatorluk
 • Eric J. Hobsbawm Devrim Çağı
 • Eric J. Hobsbawm İmparatorluk Çağı
 • Erich von Ludendorff Topyekun Harp
 • Carl Von Clausewitz Savaş Üzerine
 • John Reed Dünyayı Sarsan On Gün
 • Erhan Çifci Kutü’l-Amare Kut Almış Ordunun Zaferi
 • Bertram D. Wolfe Devrimi Yapan 3 Adam Lenin Troçki Stalin(2cilt)
 • Ali Fuad Erden Paris’ ten Tih Sahrasına
 • Ali Fuad Erden Birinci Dünya Harbi’nde Suriye Hatıraları
 • Giuseppe Caforio Askeri Sosyoloji
 • Margaret Macmillan Barışa Son Veren Savaş
 • Margaret Macmillan Barış Yapanlar
 • Bedross Der Matossian Parçalanan Devrim Düşleri Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Hürriyetten Şiddete
 • Semyon İvanoviç Aralov Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları
 • Eugene Rogan Osmanlı’nın Çöküşü Ortadoğu’da Büyük Savaş 1914-1920
 • Eugene Rogan Araplar Bir Halkın Tarihi
 • Liman von Sanders Türkiye’de Beş Yıl
 • Necmettin Alkan Kutü’l Amare 1916 Olaylar, Hatıralar, Raporlar
 • Necmettin Alkan Gelenek ve Modernitede Denge: Sultan II. Abdülhamid
 • Necmettin Alkan Ali Şükrü Bey Mücadeleyle Geçen Bir Ömür
 • Necmettin Alkan Nili: Ortadoğu’da Casuslar Savaşı
 • Necmettin Alkan Selanik’in Yükselişi Jön Türkler Abdülhamid’e Karşı 1908 İhtilali
 • Necmettin Alkan Selanik İstanbul’a Karşı 31 Mart Vakası ve II. Abdülhamit’in Tahttan İndirilmesi
 • Necmettin Alkan Ve Selanik Düştü… 1912-1913 Balkan Savaşı ve Hezimeti
 • Necmettin Alkan Karikatürlerle Sultan II. Abdülhamid Propaganda ve Gerçek Arasında Bir Padişah
 • Yuri Bonderev Son Yaylım Ateşi
 • François Georgeon Osmanlı-Türk Modernleşmesi 1900-1930
 • François Georgeon Sultan Abdülhamid
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu
 • Şevket Pamuk Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913)
 • Şevket Pamuk Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi
 • Doruk Akyüz Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi Miralay Pertev Bey’in Gözlemleri
 • Sean McMeekin 1.Dünya Şavaşı’nda Rusya’nın Rolü
 • Fahri Türk Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914
 • Erwin Bartmann Vatan ve Führer İçin 1. SS Panzer Tümeni’nden Bir Askerin Anıları
 • Gültekin Yıldız Osmanlı Askeri Tarihi
 • Gültekin Yıldız Kırım Harbi’nde Silistre Müdafaası 1853-54 Tuna Seferi – Ferik Ahmed Muhtar Paşa
 • Hans Joachim Buddecke Çanakkale Üzerinde Bir Şahin
 • Yzb. Ömer Fevzi Bey Osmanlı Gayrinizami Harp Doktrini
 • Tuncay Öğün Kafkas Cephesi’nin I. Dünya Savaşı’ndaki Lojistik Desteği
 • Avedis Cebeciyan Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü (1914-1918)
 • J. M. Blaut Sömürgeciliğin Dünya Modeli Coğrafi Yayılmacılık ve Avrupa-Merkezci Tarih

Kitap Tavsiyeleri 1

Mustafa Kemal Atatürk- Nutuk
Serkan Acar- Kasım Hanlığı
Serkan Acar- Kazan Hanlığı- Moskova Knezliği
Serkan Acar – Zeki Velidi Togan İlmi Hayatı Eserleri Siyasi Faaliyetleri
Osman Karatay- Türklerin Kökeni

Osman Karatay – İran ile Turan

Osman Karatay – İlk Oğuzların Köken, Türeyiş ve Erken Tarihleri Üzerine Çalışmalar

Osman Karatay – Bey İle Büyücü / Avrasya’da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat

Osman Karatay – Serkan Acar Doğu Avrupa Türk Tarihi

Osman Karatay Bosna – Hersek Barış Süreç
Osman Karatay-Hazarlar – Yahudi Türkler – Türk Yahudiler ve Ötekiler
Osman Karatay – Hırvat Ulusunun Oluşumu

Osman Karatay – Bosna
Pof. Dr. Ali Yardım – Amasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri
Pof. Dr. Ali Yardım – Amasya Kaya Kitabeleri
Thomas H. Carpenter – Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji
Jim Dekorne – Psikedelik Şamanizm
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türklerde Devlet Anlayışı

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel –Türk Kültür Tarihine Giriş
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türk Kültürünün Gelişme Çağları (Dünden Bugüne)
Halil İnalcık – Devlet-i Aliyye
İlber Ortaylı –Türklerin Tarihi
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü
Prof.Dr. Halil İnalcık – Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ
Beatrice Forbes – Timurlenk
İlber Ortaylı – Türkiye’nin Yakın Tarihi

İlber Ortaylı  – Türklerin Altın Çağı

İlber Ortaylı – Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu- Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Selçuklu Tarihi
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Eski Türk Dini
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Atatürk İlkeleri ve Dayandığı tarihî temeller
Zeki Velidi Togan – Türk ve Tatar Tarihi
Zeki Velidi Togan – Bugünkü Türkistan ve Yakın Mazisi
Zeki Velidi Togan – Türkistan Tarihi
Zeki Velidi Togan- Umumi Türk Tarihine Giriş
Zeki Velidi Togan –Tarihte Usul
Zeki Velidi Togan – Hatıralar
William Zınsser – İyi Yazmak Üzerine
Erkan Göksu – Türk Savaş Sanatı
Dr. Baymirza Hayit – Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi
Dr. Ali Kaffkasyalı – İran Türkleri
Liu Mau – Tsai Doğu Türkleri
Fuzuli Bayat – Türk Kültüründe Kadın Şaman
Fuzuli Bayat  – Mitolojiye Giriş Ötüken Neşriyat
Fuzuli Bayat  – Dede Korkut Oğuznameleri
Fuzuli Bayat – Türk Mitolojik Sistemi
Fuzuli Bayat – Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı
Sergey Grigoryeviç Klyaştorny – Kadim Avrasya’nın Bozkır İmparatorlukları
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Türk Tarihinin Ana Hatları

A Guide To Clear-Cut Methods Of Find a Bride

Key Pieces of Women for Marriage

If you wish to do well at seducing women, get first to achieve the proper comprehending about them. The women were considerably more beautiful face-to-face. Mexican women of all ages aren’t driven by sexual activity in regards to the US ALL and Europe, women take into account sex as being a huge problem. It’s a fact which you can unquestionably be dating more youthful women. Solitary women throughout Holland on the lookout for a critical partner online are actually common before couple of years.

Some sort of Latin online dating service is the manner you’ll find a wonderful one Latino female for relationship. Internet dating services is so excellent. You can’t fail with the internet dating service. It is possible to observe how simple and easy internet dating provider is.

Since it’s an on-line marriage, the one thing you can apply in order to illustrate your proper self through speaking the actual. Therefore , should you be aware that a new relationship is just not functioning, you shouldn’t waste time on her. If you think it’s probably a serious relationship that may develop into a thing long-term, it might be sensible in order to introduce the person to your children, and vice-versa.

Widely, men are really dominant figures in their properties. As a result, they can be used to viewing women who are very aware of their particular looks. Seeing that said just before, lots of internet dating tips for men are just ineffective. A whole lot of relationship tips for mankind has a tendency for being misleading and ineffective. A lot of men gawk on the website of your attractive female but would never try to way her. They would frequently want to know just what they must do on the initially dates to make sure that the occassions go as planned and that they get the chance for a second one particular. You might be an attractive man, however your outfit may be a huge turn-off.

There are far too many dating sites, nonetheless finding the suitable women remains work which takes a substantial amount of work. Should you do not wish to become a member of online dating internet sites, then you might also pay a visit to the particular Philippines and even locate a Philippine woman at this time there. There are several online dating services tip websites.

Top Choices of Women for Marriage

A woman won’t ever need a placid man within her existence. Although girls certainly might have a tough time discovering that special someone, it’s usually up to the guy to create the first move. Striking up a chat with a hottie is something, dating a lovely woman is a totally different game.

It’s valid, you’ve got to has stopped being pushy having women so that you can attract all of them. You can seek out Latin girls in the coziness of your house. Is actually easy and useful to look for individual Latin females readily available on-line.

When you satisfy a woman, you have to make sure you get chocolate, plants or some sort of gift. You could look for neighborhood https://www.findabride.net – check here and global women in addition. There are lots of women who you’re able to search for online. It truly is feasible contact some women you desire.

For you to lure women, you have to set on your own apart. Just remember that women will be nervous as well, and make sure to let her know that you’re interested in knowing her. Therefore , you would like to be sure at least several women is going to respond to your current initial sales message. The majority of girls will say of which looks are not the most crucial thing, but most men do not think that. You may know you would like to fulfill another woman or perhaps foreign male but certainly not certain most likely prepared with regard to marriage.