Etrüksler Türk mü İdi

Şehir Devletler

Ortaçağ’a gelene kadar gelen dönemde Devletlerin ne üzerine kurulduğunu analiz edilmeye çalışılmış. Özellikle Antik Yunan şehirlerinin her birinin kendine has durumları incelenmiş. Sonra Roma İmparatorluğuna ulaşmadan önce İtalya yarım adasındaki devletçiklerin birbirleri ile mücadele ederek, en sonunda bir siyasi yapı altında birleşip, dışarıdaki ülkeleri boyundurlukları altına alan Roma İmparatorluğunun kuruluşunu anlatmış.

Sanayi Toplumunda Kriz

Modern Çağın başlaması Sanayi Devrimi ile mümkün olmuş ve bu netice de İşçi sınıfı ve hakları büyük sorun teşkil etmeye başlamıştır. Aslında çok öncesinden büyük bir sorun olan kölelerin hakkı zamanla evrilerek İşçi Sınıfına dönüşmüş. Doğduğu ülke olan İngiltere de seri üretim ve İngilizlerin emperyal politikaları İngiliz İşçilerinin emek gücünün inanılmaz sömürüsü, onları en sonunda isyanlara götürmüştür. İngilizler haklarını yaptıkları protestolar ile Birinci Dünya savaşı yıllarında alırken diğer ülkeler bu hakları daha geç vermiştir. Çarlık Rusya’sındaki devrimin temel özelliklerinden biridir Tarım ve fabrika işçilerinin ayaklanması. İşçiye hakkının teslim edilmesi sağlanamadığı zamanlarda ülkede krizler meydana gelmiştir. Krizlerin neticesinde üretimin durmasını göze alamayan emperyal devletlerde kısmende olsa işçi haklarını iyileştirmiştir.

Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar

Atatürk’ün ilk öğretiminden son dönemlerine kadar etkilendiği yazarlar ve düşünce yapılarını ele alan bir solukta okunacak tadımlık bir eser. Mustafa Kemal’i Mustafa Kemal yapan zaman dilimlerini ele alıp, bu dilimlerde kimlerin ya da hangi yazıların etkili olduğunu anlatıyor. Bazı yerlerde ise yaşamış olduğu olayların etkisi altınada kalarak Cumhuriyeti kurduktan sonra, onun üzerinde büyük etkiler bırakmış yanlış olayların silinmesini sağlamak adına bazı devrimleri yapıyor. Bunlardan biri de Şapka Kanunu’dur. 1910’da Picardie manevralarına giderken, başında kırmızı fes bulunan arkadaşı Bnb. Selahattin’le Belgrad istasyonunda alay edilmesi, M. Kemal’de, ulusal hiçbir yönü olmayıp II. Mahmut döneminde zorla giydirilmiş olan fes’e karşı olumsuz bir tutum yaratmış ve Cumhuriyet döneminde şapka giyilmesinin psikolojik temelini oluşturmuştur. Bir başka olayda, Şam’daki garnizonda basit bir nedenle kavga eden biri Türk diğeri Arab kökenli iki eri karşısına alan nöbetçi subayın, kimin haksız olduğunu bile araştırmadan, ” Sen kim oluyorsun da, kavm-i necibden olan birisine hakaret ediyorsun ?” Diye Türk erini suçlaması ve aşağılaması, Mustafa Kemal’de, İmparatorluk içerisindeki üstün kavim anlayışına karşı büyük bir tepki doğurmuş, Türklük duygularını kamçılamıştır…