Kategori: MAKALELER

MAKALELER

KLASİK DÖNEM OSMANLI DEVLETİ’NDE DİN VE DEVLET ANLAYIŞI

Osmanlı Devleti’nde din ve devlet ilişkisi devletin konumu,gücü,idari yapısı ve aynı zamanda çevresinde gelişen olaylarla bağlantısı olarak bir gelişme ve değişme göstermemiş ,ama özündeki temel esası Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadar devam ettirmiştir.Ancak devlet merkezileştikçe kendini ve politikalarını halkına izah etmekte güçlük çekmiştir .Bir merkez ve çevre sorunu olarak “din ve devlet ilişkisi”de çeşitli aşamalardan ve safhalardanContinue reading

MAKALELER

TANRIM BİZİ TÜRKLERDEN KORU!

  (Leyla COŞAN, Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2012) Dua, her toplumda insanı Tanrı’ya yaklaştıran manevi bir güç, iradeyi sağlamlaştıran görünmez bir kuvvet olagelmiştir. İnsanın Tanrı’ya dua etmek için özel bir merasime gerek olmadığı gibi, her an dua etmesi olasıdır. Ayrıca olumlu ya da olumsuz her duygu halinde yakarışta bulunması da mümkündür. Kişisel dualardan ziyade toplumun bütününüContinue reading

MAKALELER

TALAS SAVAŞI VE SONUÇLARI

ÖZET Talaş Savaşı Türk Tarihi bakımından ayrı bir yer tuttuğu gibi Kırgızistan tarihi bakımından da ayrıca bir önem taşımaktadır. Çünkü bu savaş bugünkü Kırgızistan ve Kazakistan topraklarında gerçekleşmesi ayrıca bir özellik taşır. Aslında 751 yılın da gerçekleşen savaş bu topraklarda yapılan ikinci bir savaştır. Talas Savaşı tarihçiler tarafından çok önemli olarak kabul edilse de çokContinue reading

MAKALELER

Tarih Gerçekleri Değil, Sadece Egemen Gücün Gerçeklerini Yazar

Tarih gerçekleri değil, sadece egemen gücün gerçeklerini yazar, cümlesinin tezahür ettiği en büyük gelişmelerden biri İkinci Dünya Savaşıdır. Avrupa’da 1 Eylül 1939 tarihine gelindiğinde Almanya’nın Polonya’yı ilhak etmesiyle birlikte başlayan büyük harp kısa sürede bölgesel olmaktan çıkıp, küresel bir hadiseye dönüştü. Siyasi tarih olarak başlangıç bu zaman dilimini işaret etse de aslında savaşın Birinci DünyaContinue reading

MAKALELER

HARB-İ UMÛMÎ’DE BİR DAMAR: TEŞKİLÂT-I MAHSUSA/UMÛR-U ŞARKİYE DAİRESİ

İstihbaratın lugatmânâsının anlaşılırlığı, insanın varlığına belirgin bir niteliği yüklemekte; duyumun, görümün ve aktarımın içerik değerini hassaslaştıran bir hususiyet temin etmektedir. Elbette ki askerî ve idârî önemi dünya ülkelerince sahiplenilmiş kritik bölgelerde, haberleşme faaliyetlerinin çok daha hareketli olduğunu görmek kaçınılmazdır. Tarihî dönemlerin değişebilirliğine, devredilirliğine karşın devletlerin ve memleketlerin varlık ve birlik davasında, kaderlerini tayin hususuna yönelikContinue reading

MAKALELER

Gelişen Teknoloji ve Değerlerin Çöküşü

Einstein’ın Özel Görelilik kuramı ile yaşadığımızı öğrendiğimiz günden bugüne yaklaşık olarak yüz küsür yıl geçti. Yüz yıl içerisinde o kadar çok ilerleme meydana geldi ki bunları dile getirmek bir yana yaşamın bile nasıl geçtiğini tarif etmek mümkün değil. Özellikle Milenyum Çağı ile birlikte zaman kavramı sanki bir saman alevi gibi çabucak tükenir oldu. Bu kavramıContinue reading

MAKALELER

Ulusların Kaderini Tayin Eden Müessese: Eğitim

Eğitim gibi bir kurum toplumların; şimdiki zamanını ve geleceğini şekillendiren en önemli yapıdır. Bu kurumsal-Sistem’deki aksaklık, toplumların içinde bulunduğu zaman dilimi ve gelecek olan zaman dilimini kötü bir şekilde etkileyerek toplumun çöküşüne neden olabilecek kadar önemli bir yapıdır. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman Eğitim açısından geri kalmış toplumların ya da ileri olan toplumların geleceğe bırakmış olduğuContinue reading

MAKALELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BALIKESİR

ELİF SEDA KARACAOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖZET İktisadi hayatı büyük ölçüde Avrupalı devletlerin eline geçen Osmanlı Devleti, XIX.yüzyıl boyunca varlığını ancak denge politikaları ile sürdürmüştür.Avrupalı Devletler, Osmanlı Devleti ile aralarındaki tarihi ve nihai hesaplaşmayı I.Dünya Harbi sonunda gerçekleşen Mondros Mütarekesi’nde gerçekleştirmişlerdir.Ancak bu hesaplaşma sırasında,doğrudan siyasi ve askeri müdahaleleri yanında Yunanlıları ve Ermenileri de piyon olarak sahneyeContinue reading

MAKALELER

Stratejik Hatalar ve Kaçınılmaz Harp

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu Anadolu coğrafyası birçok ulusun hayalini kurduğu, birçok niteliğe sahip ender coğrafyalardan biridir. Hiçbir ülke bu denli stratejik bir derinliğe sahip değil. Sahip olduğu bunca nitelik Türkiye’nin laneti mi yoksa şansı mı? Diye düşünmeden edemediğimiz bir tarihi olaylar silsilesine sahip. Tarih burdan başlar, yazının icadı ile birlikte artık tarihte başlamıştır. İlk yerleşimlerin adresidir,Continue reading

MAKALELER

KUZEY’İN POLİTİK GÜCÜNÜN UNSURLARI

İnsanlık tarihi, Dünya’nın tarihine nispeten ufacık bir zaman dilimi ile sınırlanmaktadır. Dünya yaklaşık olarak 4.5 milyar yaşında olup, belli evreleri geçirdikten sonra, günümüz şeklini almıştır. Çekirdeğin içersinde bulunan aktif magmanın devir daimi ile yeryüzünde hayat mümkün kılınmakta. Bu devir daim atmosferi tutup, yeryüzünün sürekli bir şekilde, depremler ile yapılanmasını sağlamaktadır. İnsan ve diğer canlı türlerininContinue reading